تبلیغات
حقیقت فیزیک - نمونه سوال فیزیک برای سال سومی ها
 
حقیقت فیزیک
فیزیک -شیمی- زیست - زمین شناسی و انتقادی
                                                        
درباره وبلاگ

علی صارمی متولد 1362دبیر فیزیک مجتمع آموزشی شهید بهشتی (تیزهوشان)و دبیرستان نمونه باقرالعلوم(ع)شهرستان بروجرد.ممکن است بسیاری از مطالب در راستای رشته تحصیلی بنده نباشد ولی امیدوارم در شناسایی حقایق موثر باشد.
برای ارسال نظرات، روی دایره سبز رنگ کنار عنوان هر پست کلیک کنید.
مدیر وبلاگ : علی صارمی
نویسندگان
پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
برای دریافت روی ادامه مطلب کلیک کنید

بنام هستی بخش یکتا

امتحانات میان ترم  مرکز آموزشی شهید بهشتی بروجرد آذر ماه 89

نام درس: فیزیک                پایه: سوم                                           نام دبیر: صارمی                        تاریخ امتحان:

شماره صندلی

 

نام و نام خانوادگی:                                                                نام پدر:                               شعبه کلاس:         مدت آزمون:

ردیف

اگر از هر چیزی بهترینش را نداری از هر چیز که داری بهترین استفاده را بکن

بارم

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

Ø      مزیت مکانیکی قرقره ............... برابر 2 می باشد.

Ø      هر اسب بخار (h.p) برابر ...............وات است

Ø      همه ماشین ها با  روش .......... به ما کمک میکنند.

Ø      در اهرم نوع ............مزیت مکانیکی میتواند برابر 1 باشد.

2

2

در هر یک از موارد زیر گزینه صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

گزینه صحیح را با علامت × مشخص کنید

 -Aمقدار کار انجام شده به..................بستگی دارد

الف)مقدار نیرو             ب)  جابجایی        ج)نیرو و جابجایی          د)نیرو و جابجایی و راستای بین آن دو 

-B در شکل زیر سطح شیبداری بدون اصطکاک است برای اینکه دستگاه به حالت تعادل دراید باید (زاویه سطح شیبدار 30 درجه است)

الف)0/5کیلوگرم به جسم A اضافه کرد                               ب)0/5کیلوگرم از جسم B کم کرد

ج)0/5کیلوگرم به جسم Bاضافه کرد                                   د)0/5کیلوگرم از جسم A کم کرد

C- وزن کدامیک از وزنه های زیر تقریبا برابر یک نیوتن است؟

الف)10 گرم                      ب)100گرم                     ج)یک کیلو گرم                      د) یک گرم

-D ژول بر ثانیه واحد کدامیک از کمیت های زیر است؟

الف)انرژی                      ب)توان                                    ج)نیرو                         د)گرما  

 

 

2

3

قرقره متحرکی که وزن آن 16 نیوتن است.با چه نیرویی می توان جعبه ای به وزن 800 نیوتن را جا بجا کند؟

5/1

4

در شکل مقابل مقدار  E را حساب کنید

 

2

5

اگر چرخ A با شعاع cm5 دارای سرعت 10 دور در ثانیه باشد.چرخ B با شعاع cm80 چه سرعتی خواهد داشت؟ اگر نیروی محرک بر چرخ کوچک وارد شود قدرت چرخ بزرگ چگونه است؟

 

 

 

 

1/5

6

بازده دستگاه مقابل 80 درصد است برای بالا بردن یک وزنه 1200 نیوتنی چه مقدار نیروی محرک نیاز داریم؟
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1/5

7

یک وزنه بردار وزنه ی 150 کیلوگرمی را تا ارتفاع 2 متر بالا می برد .فرض میکنیم که تمام انرزی آزاد شده بر اثر رها کردن وزنه را میتوان به انرزی الکتریکی تبدیل کرد.می خواهیم با این انرزی آزاد شده یک لامپ 60 واتی را در تمام شبانه روز روشن نگه داریم. وزنه بردار حداکثر هر ((چند ثانیه یک بار)) وزنه را بلند کند تا لامپ همواره روشن بماند؟

 

 

 

 

1/5

8

در یک چرخ چاه بدون اصطکاک طول دسته چرخ برابر 36 سانتی متر است و شعاع محور آن 6 سانتی متر است برای انکه یک سطل آب به جرم 80 کیلوگرم را از چاه بالا بیاوریم چه نیرویی باید بر دسته چرخ وارد کنیم؟

 

 

 

 

1/5

9

  احمد تعداد 15 پله را در مدت 5 ثانیه بالا می رود اگر ارتفاع هر پله 20 سانتی متر و وزن احمد 600 نیوتن باشد . توان احمد چند وات و چند کیلو وات است؟

 

 

 

 

1/5

10

     هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید

الف)بازده (راندمان)

 

ب) توان

 

ج)ماشین

 

د)کمیت نرده ای

                           

  

 

2

11

در شکلهای زیر از جرم نخ و قرقره ها و اصطکاک  صرف نظر شده است .چه رابطهای بین w  و m برقرار باشد تا دستگاه تعادل داشته باشد؟

1

12

در هر ماشین حداقل به دو روش کمک کردن اشاره کنید

نام ماشین

روش های کمک کردن

قرقره ثابت

 

فرغون

 

در قوطی بازکن

 

قاشق

 

1

13

انواع ماشین را نام برده ویک تقسیم بندی از ماشین های ساده ارائه دهید

 

 

 

 

 

1


 

بنام هستی بخش یکتا

امتحانات آذرماه  مجتمع آموزشی شهید بهشتی بروجرد

نام درس:                 پایه:سوم                                          نام دبیر: صارمی                                        تاریخ امتحان:   

شماره صندلی

 

نام و نام خانوادگی:                                                                 نام پدر:                                      شعبه کلاس:

ردیف

حدیث: دنیا فریب می دهد و به سرعت می گذرد.    امام علی (ع)

بارم

1

گزینه صحیح را با علامت × مشخص کنید

A- در کدام ماشین مزیت مکانیکی همواره بزرگتر از یک است؟

الف)سطح شیب دار              ب)الاکلنگ                            ج)قرقره ثابت                                   د)اهرم نوع سوم

B-کدامیک از وسایل زیر جزء گروه سطح شیبدار است؟

الف)فندق شکن             ب)چرخ دستی                          ج)سر تبر                                       د)ترازو

-C مقدار کار انجام شده به..................بستگی دارد

الف)مقدار نیرو             ب)  جابجایی        ج)نیرو و جابجایی          د)نیرو و جابجایی و راستای بین آن دو 

-D ژول بر ثانیه واحد کدامیک از کمیت های زیر است؟

الف)انرژی                      ب)توان                                    ج)نیرو                         د)گرما  

-E کدام ماشین زیر به طریقه افزایش نیرو به ما کمک می کند؟

الف)موچین               ب)راکت تنیس                           ج)قرقره ثابت                 د)آچار  

 

5/2

2

جای خالی را با کلمه مناسب پرکنید.

الف) نسبت کار مفید به انرژی مصرف شده را .............گویند.

ب) مزیت مکانیکی در سطح شیبدار .......از یک است.

ج) سرعت مصرف انرژی را .............گویند.

د)ژول بر ثانیه واحد ................. است.

2

3

بازده ماشینی 75/0 است .و 20 درصد کار غیر مفید ماشین برابر 30 ژول است. کل کاری که به ماشین داده ایم را محاسبه کنید.

 

 

 

 

5/1

4

جدول زیر را کامل کنید

نوع ماشین

نوع کمک کردن

جک اتومبیل

تغییرجهت و…….

 

فقط تغییر جهت نیرو

قرقره متحرک

 

 

افزا یش مسافت اثر نیرو

                                                                                                                                                          

1

5

شعاع یک پیچ 2/5 سانتی متر است این پیچ با 10 دور چرخش 2 سانتی متر در تخته فرو می رود مزیت مکانیکی این پیچ چقدر است؟                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                           

5/1

6

بازده دستگاه مقابل 90 درصد است برای بالا بردن یک وزنه 1350 نیوتنی چه مقدار نیروی محرک نیاز داریم؟

5/1

7

                                                                                                                                                                                                                           

می دانیم که انرزی خورشید از راه هم جوشی اتم های هیدروزن در مرکز آن صورت می گیرد .در هر ثانیه بیش از 4 میلیون تن جرم هیدروژن بر اثر هم جوشی در خورشید نا پدید شده و طبق رابطه آلبرت انیشتن به انرژی تبدیل می شود توان گرمایی خورشید چند برابر توان یک لامپ 100 واتی است؟(در این رابطه E انرزی تولید شده بر حسب ژول و Mجرم ناپدید شده بر حسب کیلوگرم و C  سرعت نور معادل   است(.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

5/1

8

در تهران حدود 2 میلیون خودرو هست. هنگام تاریکی هوا خودروها چراغ خود را با توان متوسط100w  روشن می کنند.در موتور خودروها با سوزاندن هر لیتر مواد سوختی مقدار j     انرژی تولید می شود .بازده موتور خودروها  حدود 20درصد است.اگر هر خودرو روزانه 1ساعت چراغ خود را روشن کند افزایش مصرف روزانه مواد سوختی خودروها تهران به علت روشن کردن چراغ ها حدودا چند لیتر است؟(المپیاد فیزیک 68)

 

 

 

 

 

 

 

 

5/1

9

علی جسمی به جرم 5کیلوگرم را در مدت 3 ثانیه بالای سکویی به  ارتفاع 120 سانتی متر قرار می دهد مطلوب است

الف)کار انجام شده توسط علی

 ب)توان علی چند وات است؟

 

 

 

 

 

5/1

10

 در شکل زیر اگر بازده 80   درصد باشد. برای جابجایی نیروی مقاوم 3200 نیوتنی نیروی محرک لازم را بدست آورید.

 

 

2

11

احمد تعداد 30 پله را در مدت 10ثانیه بالا می رود اگر ارتفاع هر پله 20 سانتی متر و وزن احمد 800 نیوتن باشد . توان احمد چند وات و جند کیلو وات است؟

 

 

 

 

 

5/1

12

نقشه مفهومی زیر را کامل کنید.    

 

1

13

هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید

توان

 

بازده

 

چرخ و محور

 

ماشین ساده

1


جمع بارم 20

موفق باشید

نوع مطلب : آموزشی و درسی، 
برچسب ها :