حقیقت فیزیک
فیزیک -شیمی- زیست - زمین شناسی و انتقادی
                                                        
درباره وبلاگ

علی صارمی متولد 1362دبیر فیزیک مجتمع آموزشی شهید بهشتی (تیزهوشان)و دبیرستان نمونه باقرالعلوم(ع)شهرستان بروجرد.ممکن است بسیاری از مطالب در راستای رشته تحصیلی بنده نباشد ولی امیدوارم در شناسایی حقایق موثر باشد.
برای ارسال نظرات، روی دایره سبز رنگ کنار عنوان هر پست کلیک کنید.
مدیر وبلاگ : علی صارمی
نویسندگان
پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
برای دیدن پاسخ ها به ادامه مطلب بروید
مشاهده كنید ص 86

1- خرده های كاغذ جذب شانه پلاستیكی می شوند.

2- بادكنك را با پارچه پشمی مالش میدهیم و به دیوار نزدیك می كنیم.مشاهده می كنیم كه جذب دیوار خواهد شد.

آزمایش كنیدص 87

1- دو بادكنك و یك تكه پارچه ی پشمی تهیه كنید. به داخل بادكنك ها بدمید دهانه ی آن ها را محكم ببندید.
2 – یكی از بادكنك ها را با پارچه ی پشمی مالش دهید. سپس یكپارچه و باردیگر، بادكنك را به تكه های كاغذ نزدیك كنید. چه روی می دهد؟

وقتی بادكنك ها را با پارچه پشمی مالش می دهیم . هم پارچه پشمی و هم بادكنك ها دارای بارالكتریكی می گردند و اگر آن ها را به تكه های كاغذ نزدیك كنیم. آن ها را جذب می كننند و این نشان می دهد كه در اثر مالش پارچه پشمی و بادكنك هر دو دارای بارالكتریكی شده اند.  (olooms.ir)


  3 – بادكنك را توسط یك نخ آویزان كنید و آن را با پارچه مالش دهید. اكنون پارچه را بدون تماس بادكنك ،‌به آن نزدیك كنید، چه روی می دهد؟

در اثر مالش پارچه پشمی و بادكنك هر دو دارای الكتریكی می گردند و اگر پارچه پشمی را به بادكنك آویزان نزدیك كنیم، آن را جذب می كند. این نشان می دهد كه اثر بارالكتریكی ایجاد شده در پارچه پشمی و بادكنك به صورت نیروی ربایش است.  


تفسیر كنیدص 88

مالش بادكنك با پارچه پشمی: بادكنك دارای بار منفی و پارچه دارای بار مثبت می شود

مالش میله پلاستیكی با پارچه پشمی: بادكنك دارای بار منفی و پارچه دارای بار مثبت می شود

پارچه پشمی وبادكنك همدیگر را جذب،(olooms.ir) ولی میله پلاستیكی وبادكنك همدیگر را دفع می كنند.(بارهای همنام)


آزمایش كنید صفحه 89

1- براثر مالش میله شیشه ای با كیسه نایلونی، میله بار مثبت و نایلون بار منفی میگیرد.دو میله شیشه ای هم را دفع می كنند چون بار همنام دارند.

2- میله پلاستیكی بار منفی دارد و میله شیشه ای را كه بار مثبت دارد جذب میكند ولی چون پارچه پشمی بار مثبت دارد میله شیشه ای را دفع می كند(بارهای همنام)

آزمایش كنید ص 90

1- میله پلاستیكی بار منفی و میله شیشه ای بار مثبت .

2- درهر بار نزدیك كردن میله های به الكتروسكوپ، ورقه های الكتروسكوپ از هم دور می شوند.وبا دور كردن میله ها از كلاهك، ورقه ها دوباره به حالت قبل باز می گردند.

3- براثر تماس میله باكلاهك الكتروسكوپ، ورقه ها از هم دور میشوند و با دور كردن میله از كلاهك، ورقه های الكتروسكوپ، همچنان از هم دور می مانند.

4- اگر درمرحله 3 میله پلاستیكی را با كلاهك تماس داده باشیم: با نزدیك كردن میله شیشه ای،ورقه های الكتروسكوپ به هم نزدیك میشوند ولی اگر میله پلاستیكی را نزدیك كنیم، ورقه از هم بیشتر فاصله می گیرند.

ولی اگر درمرحله 3 میله شیشه ای را با كلاهك تماس داده باشیم: با نزدیك كردن میله پلاستیكی،ورقه های الكتروسكوپ به هم نزدیك میشوند ولی اگر میله شیشه ای را نزدیك كنیم، ورقه از هم بیشتر فاصله می گیرند.

(olooms.ir)

فكركنید ص 91

با مالش دو جسم به یكدیگر (مثل میله پلاستیكی وپارچه پشمی) الكترون ها برانگیخته شده و از یك جسم به جسم دیگری می روند.دراین مثال ، الكترونها از پارچه پشمی به میله پلاستیكی منتقل شده  درنتیجه میله بار منفی و پارچه بار مثبت می گیرند.

مشاهده كنید ص 92

انجام این فعالیت ساده توصیه میشود چون بسیار مهم وجالب است.این روش القای بار الكتریكی نام دارد و در آن، باردار كردن الكتروسكوپ به تماس نیاز نیست.

اگر با میله ی دارای بار منفی ، الكتروسكوپ راباردار كنیم، درنهایت الكتروسكوپ بار مثبت خواهد داشت.

فكر كنید ص 92

اگر با میله ی دارای بار مثبت(شیشه ای) ، الكتروسكوپ راباردار كنیم، درنهایت الكتروسكوپ بار منفی خواهد داشت.

  سؤال از متن درس فصل 8 :
1 – چرا وقتی با پارچه خشك و پرز داری صفحه تلویزیون را تمیز می كنید، پرزها پارچه به صفحه تلویزیون می چسبد؟

در اثر مالش پارچه، صفحه تلویزیون دارای بارالكتریكی می گردد و ذرات پرز پارچه را جذب می كند.  (olooms.ir)


  2 – برای مطالعه دانش الكتریسته با چه كمیتی باید آشنا شویم ؟

ابتدا باید با كمیت بارالكتریكی آشنا شویم.  


  3 – وقتی دو جسم را با یكدیگر مالش می دهیم، چه اتفاقی می افتد؟

معمولاً ‌هر دو جسم دارای بارالكتریكی می شوند.  


  4 – چرا نیروی الكتریكی بین بارهای الكتریكی به صورت ربایشی و یا رانشی است؟

زیرا دو نوع بارالكتریكی وجود دارد.  


  5 – وقتی بادكنك را بوسیله ی پارچه پشمی مالش دهیم، بارالكتریكی بادكنك و پارچه پشمی را چه می نامند؟

بارالكتریكی ایجاد شده در بادكنك را بارالكتریكی منفی و بارالكتریكی ایجاد شده در پارچه پشمی را بار الكتریكی مثبت می نامند.  


  6 – اثر بارهای الكتریكی مثبت و منفی بر یكدیگر چگونه است؟

بارهای الكتریكی هم نام (منفی با منفی) و یا (مثبت با مثبت) یكدیگر را دفع می كنند ولی بارهای الكتریكی غیرهم نام (مثبت و منفی) یك دیگر را جذب می كنند.  


  7 – برق از چه قسمت هایی ساخته شده است؟

برق نما از یك قرص فلزی یا كلاهك، میله فنری ورقه های فلزی ساخته شده است.  


  8 – از برق نما چه استفاده ای می شود؟

به كمك برق نما می توان نشان داد كه یك جسم بارالكتریكی دارد یا خیر، علاوه بر آن می توان نوع بارالكتریكی یك جسم را مشخص كرد.  


  9 – اتم چیست؟

هر ماده ی از اجزای ریزی تشكیل شده است كه اتم نام دارد.

10 – هر اتم از چند قسمت تشكیل شده است؟
هر اتم از دو قسمت تشكیل شده است یك قسمت هسته ی اتم و دیگری الكترون نام دارد.

11 – اجزای تشكیل دهنده ی هسته را نام ببرید.
هسته از دو ذره تشكیل شده است. یك ذره پروتون با نماد (p) كه دارای بارالكتریكی مثبت است و ذره ی دیگر نوترون با نماد (n) كه بار الكتریكی ندارد.

12 – الكترون آزاد چیست؟
در اتم عنصرها،‌الكترونی را كه در دورترین فاصله از هسته واقع است، به راحتی از اتم جدا می شود از یك اتم به اتم دیگر جهش می كند. به اینگونه الكترون ها الكترون آزاد می گویند.

13 – اگر پروتون از هسته اتم جدا شود چه می شود؟(olooms.ir)
اگر پروتون از هسته جدا شود، مشخصات و خاصیت های اتم تغییر می كند و به عنصر دیگری تبدیل می شود. 


كر كنید . فصل 9 – ص 94


دیدیم كه برق و نیز صاعقه ، تخلیه ی الكتریكی بین دو ابر یا ابر و زمین است، با توجه به آن چه تاكنون آموخته اید پاسخ دهید كه «تخلیه الكتریكی چه روی می دهد؟»  

هنگامی كه یك ابر بار دار به سطح زمین نزدیك می شود، با بلندترین مكان تخلیه الكتریكی انجام میدهد.یعنی مقدار بسیار زیادی الكترون از بر به سطح زمین جهش میكنند و با عث ایجاد صاعقه می شوند.

آزمایش ص 97

درون لیمو ترش اسید سیتریك وجود دارد ووقتی دو تیغه روی و مس را دران فرو میبریم، یكی از تیغه ها با اسید واكنش میدهد و الكترون ها از یك تیغه به تیغه دیگر می رود و ایجاد جریان الكتریكی می كندوبا یك ولت سنج می توان اختلاف پتانسیل دو سر این تیغه ها را اندازه گرفت.(olooms.ir)

برای توضیحات بیشتر اینجا كلیك كنید.


  مشاهده كنید : ص 98 :
یك لامپ را روشن و پس از مدت كوتاهی خاموش كنید. سپس آن را لمس كنید، چه تغییری كرده است؟

لامپ پس از روشن و خاموش شدن گرم می شود و این نشان میدهد كه در لامپ بدلیل مقاومت الكتریكی قسمتی از انرژی الكتریكی به انرژی گرمایی تبدیل شده است.  


 (olooms.ir) اندازه گیری كنید:
به كمك یك لامپ 3 ولتی در قوه ی 5/1 ولتی یك ولت سنج دو آمپرسنج و یك كلید مداری مطابق شكل ص 99 بسازید. وقتی كلید را می بندید، لامپ روشن می شود. آمپرسنج ها (A1 و A2) جریان الكتریكی در مدار و ولت سنج (V) ،‌اختلاف پتانسیل دو سر لامپ را نشان می دهند. پاسخ پرسشهای زیر را بنویسید.
1 – آمپرسنج های A1 و A2 اندازه هایی را نشان میدهند. آیا این اندازه ها یكسان هستند یا خیر؟ از مقایسه ی آنها چه نتیجه ای می گیرید؟

آمپر سنج A1‌و A2 اندازه هایی یكسان را تشكیل می دهند. از مقایسه ی مقادیر A1‌و A2 نتیجه گرفته می شود كه در مدار الكتریكی ساده،‌جریان الكتریكی در همه نقاط مقدار ثابتی را دارد.  


  محاسبه كنید مقاومت الكتریكی لامپ چه اندازه است؟

اختلاف پتانسیل = 1/5×2=3
جریان الكتریكی = 0/5 آمپر

مقاومت الكتریكی از تقسیم اختلاف پتانسیل بر جریان به دست می آید پس:

اهم 6 = 0/5 / 3 = مقاومت


مشاهده كنید ص 101

 از این آزمایش نتیجه میگیریم كه در اهنر با قطب های هم نام (2 قطب S و یا دوقطب N ) همدیگر را دفع  ولی قطب های ناهمنام( قطبهای N و S ) همدیگر را جذب می كنند.(olooms.ir)  سؤالات متن درس :
1 – جسم رسانا و جسم نارسانا را تعریف كنید؟

به هر جسمی كه بارالكتریكی را از خود عبور می دهد رسانا گفته می شود مانند مس. هر جسمی كه بارالكتریكی را از خود عبور ندهد نارسانا گفته می شود. مانند پلاستیك

2 – انرژی پتانسیل الكتریكی چیست؟
انرژی بارهای الكتریكی در یك جسم باردار را انرژی پتانسیل الكتریكی می گویند.

3 – آیا انرژی الكتریكی به سایر انرژیها تبدیل می شود؟
بله،‌انرژی ذخیره شده در باتری یا قوه در مدار الكتریكی به گرما، نور و سایر انرژیها تبدیل می شود.

4 – هر باتری دارای چند پایانه است؟
هر باتری دارای دو پایانه است. یكی مثبت و دیگری منفی

5 – اختلاف پتانسیل الكتریكی در مولد را تعریف كنید:
پایانه های یك مولد از نظر انرژی پتانسیل الكتریكی با یك دیگر تفاوت دارند كه به میزان این تفاوت اختلاف پتانسیل الكتریكی گفته می شود.

6 – ولت سنج چیست؟
ولت سنج وسیله ای است كه با آن اختلاف پتانسیل بین دو نقطه را اندازه می گیرند.

7 – شدت جریان الكتریكی مدار چگونه اندازه گیری می شود؟
شدت جریان الكتریكی مدار به وسیله آمپرسنج كه همیشه در مدار بصورت سری بسته می شود اندازه گیری می شود.

8 – قانون اهم را تعریف كنید؟
نسبت اختلاف پتانسیل دو سر رساناهای فلزی به شدت جریانی كه از آن ها می گذرد، (olooms.ir)برابر مقاومت الكتریكی رسانا است. این بیان را قانون اهم می گویند.

9 – سنگ مغناطیسی آهن چیست؟
در طبیعت سنگ هایی یافت می شود كه قطعه های كوچك آهن را به خود جذب می كند و به آن سنگ مغناطیسی آهن می گویند.

10 – القای مغناطیسی را تعریف كنید؟
ایجاد خاصیت مغناطیسی در یك آهن توسط یك آهن ربا حتی بدون تماس با آن را القای مغناطیسی می نامند. 
نوع مطلب : آموزشی و درسی، 
برچسب ها :


 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات