مسیر حركت ذرات در فضا

ناظر می‌تواند از نقط مختلف در فضا مسیر حركت ذرات را مشاهده كند 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گهواره‌ی نیوتن

توپ‌های نیوتنتقویت‌كننده‌ی شهود!

--------------------------------------------------------------------------------

به انیمیشن ذیل دقت كنید

با نزدیك بردن شمایل ماوس به روبان قرمز، روبان سعی می‌كند از شمایل دور شود و این موضوع موجب ایجاد «حركت‌های موجی» در سایر نقاط روبان می‌گردد.

 در مورد انتگرال

اگر تاكنون فكر می‌كرده‌اید انتگرال موضوعی پیچیده و دشوار است، امیدوارم با تماشای این انیمیشن نظرتان تغییر یابد.دوگانگی موج و ذره


حركت پرتابی

بردار مكان و بردار جابجایی«سرعت ثابت» و رابطه‌ی آن با «شتاب»

به نظر من كه خیلی جالبه مخصوصاً برای آن دسته از بچه هایی كه با مفهوم شتاب صفر و یا منفی مشكل دارند یا كلاً فرق شتاب و سرعت را راحت درك نكردن.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امواج ایستاده با گره در دو انتها

رابطه‌ی «طول موج» با Lموج ایستاده با یك گره در انتها

رابطه‌ی بین «طول موج» و «طول مؤثر»